رسید برای پیرزن......

پیرزن طلاهایش را برای کمک به جبهه داد و از اتاق خارج شد....

جوانی که در اتاق بود و کمک های مردمی را دریافت می کرد صدا زد : حاجیه خانم رسید طلاهاتون!

پیرزن گفت : من برای دو پسر شهیدم هم رسید نگرفتم......

/ 0 نظر / 20 بازدید