برای این پدر تیتر بزنید

برای این پدر تیتر بزنید

ما خون دلها  خورده ایم ، قرارمان برای نسل نوجوان و جوان این نبود !

من آنروز یک عشق داشتم ؛ پیروزی یا شهادت ، بعضی ها امروز  هر ساعت ، عاشق و معشوق  آدم های غریبه می شوند  و به سادگی دل می دهند و دل ربایی می کنند!

/ 1 نظر / 29 بازدید

پدر شهید من شرمنده ام پدر شهید من روسیاهم پدر شهید...