سرشماری

 

مامور سرشماری: سلام مادر،از سازمان آمار نفوس و مسکن مزاحمتون میشم.

 

مادر:سلام،بفرمایید!

 

مامور سرشماری:شما چند نفرید؟

 

مادر:سرش را پایین می اندازد و سکوت میکند...

 

بعد لحظاتی سر بلند میکند و میگوید:آقا میشه خونه ی ما بمونه برای فردا؟

 

مامور سرشماری:چرا مادر؟

 

مادر: آخه شاید فردا از پسرم خبری برسه...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید