شهید برونسی

توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها
از عبدالحسین برونسی خواستم خاطره ای برایم بگوید. گفت: توی یکی از عملیات ها کار گره خورده بود، حجم آتش دشمن سنگین بود. شاید همین باعث شد تا تمام گردان کپ کنند. هرچه از بچه ها خواستم بلند شوند، فایده نداشت. انگار چسبیده بودند به زمین.
لحظه ها لحظه های حساسی بود. اگر معطل می کردیم، ممکن بود بچه ها توی محورهای دیگر هم موفق نشوند. متوسل شدم به بی بی دوعالم سلام الله علیها. با تمام وجود از حضرت خواستم کمکم کنند.
در آن تاریکی شب، و در آن بی چارگی محض، یک دفعه فکری به ذهنم افتاد. رو کردم به بچه ها ، با ناراحتی گفتم: فقط یک آرپی جی زن از بین شما بلند شه با من بیاد، دیگه هیچ کدومتون رو نمی خوام.یکی از آرپی جی زن ها بلند شد. محکم و قاطع گفت: من میام.به چند لحظه نکشید، یکی دیگر مصمم تر از او بلند شد، وپشت بندش یکی دیگر. تا آمدم به خودم بیایم، تمام گردان بلند شده بودند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
پرنیان

سلام با مطلبی تحت عنوان گردان عشق بروزم، خوشحال میشم نظرتون رو راجع بهش بدونم. این یه هدیه ست. یا حق.

حدیث مهرآور

خدا رحمتشون کنه. شهید برونسی رو میشه از توسلاتشون به حضرت زهرا(ُس) شناخت.