پشت خاکریز

مسئول خط بلافاصله به نیروهای جدید گفت: چرا معطل هستید و در یک جا تجمع کرده‌اید؟ سریع بروید « پشت خاکریز » سنگر بگیرید.
-نیروها همگی تازه‌نفس و پرشور بودند ولی از اصطلاحات اولیه‌ی نظامی نیز آگاهی نداشتند. مسئول خط فریاد زد: پس این‌ها کجا رفتند چرا یک مرتبه غیب‌شان زده؟
-نیروهای تازه وارد آن طرف خاکریز و در دید عراقی‌ها سنگر گرفته بودند. دشمن که آن‌ها را در دید داشت، زیر آتش خمپاره و گلوله قرار داده بود.
مسئول خط با فریاد آن‌ها را صدا زد و به این طرف خواند و پرسید چرا این‌گونه عمل کردید؟
آن‌ها با قیافه‌ای حق به جانب گفتند: آخه خود شما گفتید سریع بروید « پشت خط » سنگر بگیرید.

منبع :مجله طراوت

/ 1 نظر / 5 بازدید
و

چه بسا انسانهايي كه خالصانه در راه دفاع از دين جنگيدند مطالبت بسيار خوب و در خور شهداست مطمئنا"‏  ثواب شهادت پاداش شماست ولي اي كاش از شهداي زنده نيز بنويس از شهيد همت نيز‏↳‏