نگاه به نامحرم

نگذاشت تالار بگیریم،ما هم تمام مجالس را در منزل گرفتیم.
خانم ها دور تا دور نشسته بودند و طبق رسم،داماد باید می آمد کنار عروس می نشست تا هدایای خانواده ها تقدیمشان شود.گفتم:مادر جان!عروسی است،همه منتظرهستند،چرا نمی آیی؟اگر نیایی فکر می کنند عیبی،ایرادی داری!!
گفت: نه، هر فکری می خواهند بکنند.از نظر اسلام درست نیست جایی بروم که این همه خانم آن جا جمع هستند.کنترل نگاه ها در این شرایط سخت است سخت!!!
شهید حسن آقاسی زاده شعرباف

/ 0 نظر / 71 بازدید