شهید

شهید سید مرتضی آوینی
راز خون را جز شهدا در نمییابند، راز خون در

آنجاست که محبوب، خود را به کسی میبخشد

که این راز را دریابد، آن کس که لذت این

سوختن را چشیده ، در این ماندن و بودن جز

ملامت و افسردگی هیچ نمییابد.

/ 0 نظر / 5 بازدید