آشنایی با حضرت زینب (س)

بسم الله الرحمن الرحیم


بوسیدنی است سنگ مزار شهید عشق                                         بوییدنی است تربت پاک گدای دولت

مزار شهید....عاشق دلباخته ی مکتب و قربانی راه خدافکه از فرات عشق و علقمه ی ایمان سیراب شد و لبیک گویی به ندای (هل من ناصر) حسین زمان را با خون به اثبات رساند و در محراب جبهه به نماز سرخ شهادتایستاد.
آن چه داشت ، جان بود که تقدیم خداکرد. آن چه برد ، عمری جهادو خدمت بود و آن چه بر جای نهاد ، نام معطر و یادنیک بود . از مواهبانقلاب این بود که به ما چشم دیدن داد و دل فهمیدن و اندیشه ساختن. انقلابآموختمان که نگاه به گذشته بر گردانیم و تاریخ را دوباره ورق بزنیم و باگذشته ها دیدار را تازه کنیم . انقلاب آموختمان که با نگرشی که شایستهانقلاب است به گنجینه های ارزشمند تاریخمان رجوع کنیم و گرد تحریف از جهرههای قدسی و ملکوتی عزیزانمان بزدائیم.
انقلاب آموختمان که تاریخ رادوباره بخوانیم. و این نگاه مجدد بود که ما تو را ای زینب،بزرگ باز یافتیمو دیدیم که وقتی با مسیحایی امام ابرهای ابهام و تحریف از چهرت کنار رفتچه غلغله ای در میان زنان افتاد و چه شور و شعله ای در جان بانوان درگرفت. زنان ظرفیت وجود خویش را در دست گرفتند و به میعاد روشنی آمدند و هرچه نور در وجودشان می گنجید از تو امانت گرفتند. مادران از تو وام صبوریگرفتند و استقامت آموختند و زنانمان که سر مشق فداکاری و اسوه ی ایثارشدندمیوه ی ایثار از درخت کهنسال تو گرفتند.
جانبازیت، فداکاریت و هزار بارشهامتت در روز عاشورا و پس از عاشورا گسترده ی بی نهایت ظرفیت زن را بهزنان تاریخ نشان داد و به زنان ما نیز نشان داد که آسمان ایثار تا اوجطیران زینب گسترده است و سکوی پرش از آن همه است و هر کس به هر میزان کهخود را از وابستگی های زمینی سبکتر کند در پروازهای آسمانی مقام برتریخواهد یافت و به زینب نزدیکتر و مقربتر خواهد گشت.
ای زینب ، ای آیینه ی " فاطمه نما" !
اگر تو نبودی ، موج خون های کربلا ، فراتر از دشت سرخ نمی رفت .
اگر خطبه های حماسی تو نبود، فریاد شهیدان ، در هیاهوی شادی و سرمستی کوفیان و شامیان گم می شد.
اگر تو نبودی ،" کتاب شهادت" را چه کسی تفسیر می کرد؟
"
پیام خون"  را چه کسی به خفتگان بستر غفلت می رساند؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید