پوتین

 

 یاد پوتین‎ هایی بخیر که مشکی بودند  

                       اما از پس خود ذره‎ای تیرگی و تاریکی به جای نگذاشتند

                                          و جاهایی رفتند که کفشهای دیگر جرأت

                                               قدم نهادن به آنها را پیدا نکردند

---------------------------------------------------------------------------

شهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند

نیایش داشتند، نمایش نداشتند

حیا داشتند، ریا نداشتند

رسم داشتند، اسم نداشتند

و ما تا ابد به آنها که قمقمه ها را دفن کردند تا هوس آب نکنند مدیونیم...

 

/ 0 نظر / 39 بازدید