گناهان شهید

سلام این مطلبی که اینجا گذاشتم یکی از دوستان زحمت کشیدن وبرام فرستادن:

دفترچه اش در تفحص شهدا پیدا شده بود.شهیدی 16ساله که گناهان هر روزش را در آن یادداشت میکرد.گناهان یک روز او اینها بود:
- سجده نماز ظهر طولانی نبود...
- زیاد خندیدم...
- هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد...

/ 2 نظر / 5 بازدید
مکتب

یکی فکر میکنه زیاد خندیدن گناهه یکی هم مثل وزیر ایتالیا با مشاوراش دختر اجاره میکنه.اصلاهم کار خودشو گناه نمیدونه[کلافه]