روایتگری منطقه ی شلمچه

 

وقتی باران تیر و گلوله های دشمن به اوج خود رسید،یکی از رزمنده ها پلاکش رو درآورد و به سمت عقب پرتاب کرد.
وقتی ازش علت رو پرسیدن،گفت:این تیر هایی که داره میاد سمت ما یعنی کار من تمومه.یه لحظه با خودم گفتم اگه من شهید بشم،عجب تشییع جنازه ای میشه.فهمیدم قبل از دیدار با خدا شهوت شهادت دارم.خواستم قبل از دیدار با خدا این شهوت رو از بین ببرم که جنازه ای نمیاد که بخواد تشییع بشه و خدا رو بدون شهوت شهادت نگاه کنم.
در این زمانه دنبال شهوت نباشیم؛

درحالی که سال ها پیش جوانان عزیز کشورمون زیر آتش گلوله ها شهوت شهادت را آتش می زدند.

/ 0 نظر / 20 بازدید